Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia"

Transcripción

1 Plataforma Tecnològica de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia

2 La UTOX La UTOX del Parc Científic de Barcelona (PCB) i la Unitat de Toxicologia de la Universitat de Barcelona van associar-se en CERETOX (centre d innovació tecnològica de la xarxa TECNIO). Així CERETOX es posiciona com un Centre de Recerca, Innovació i Serveis en Toxicologia amb més d una década d experiència al servei del sector públic i privat. Els estudis de toxicologia realitzats al CERETOX es basen en les recomanacions i en els protocols validats per les diferents agències internacionals i estan regits per les normatives corresponents. A més, la UTOX va rebre la seva primera certificació de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) al 2011, ampliació al 2013 i revalidació al Recentment UTOX ha signat un conveni de col laboració amb Methodex. La Plataforma de Toxicologia té un equip investigador està constituït per doctors, llicenciats i tècnics de l àmbit de la biologia, bioquímica, veterinària, ciències ambientals i farmàcia, que tenen com a prioritat l assessorament, disseny y realització d estudis toxicològics a mida (en funció de les necessitats i requeriments regulatoris i de qualitat precisats en cada cas). Col labora i treballa amb nombrosos grups de recerca de diferents universitats nacionals i internacionals, entitats o administracions públiques, participant en un gran nombre de projectes de recerca públics (CENIT, Projectes Singulars i Estratègics, 7PM, etc.), i dóna suport a les empreses perquè aquestes desenvolupin nous productes. Els principals sectors d actuació són: el farmacèutic, alimentari, cosmètic, veterinari, material sanitari, químic i gestió mediambiental. Donat el caràcter extremadament transversal de la toxicologia, les línies d expertesa i oferta tecnològica del centre La Utox-Ceretox i la Plataforma de Proteòmica/Metabolòmica estan establint eines de col laboració i servei d'admet per Farma/Biotech, Veterinària i Cosmètica

3 Farma & Biotech Dins del sector Farma & Biotech s inclou el desenvolupament de medicaments, principis actius, excipients i altres compostos que tenen com a objectiu el tractament o prevenció de malalties en éssers humans o que puguin administrar-se amb la finalitat de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques exercint una acció farmacològica, immunològica o metabòlica, o per tal d establir un diagnòstic mèdic. La seguretat d aquests productes és tan important o més que la seva eficàcia. Amb la finalitat d establir si els productes desenvolupats son segurs per al consumidor i/o el medi ambient, la UTOX / CERETOX realitza diferents assajos de laboratori per tal de dur a terme una avaluació de cribratge i de desenvolupament pre-clínica i/o mediambiental, d aquest tipus de compostos. de seguretat Genotoxicitat Tolerància local Toxicitat in vitro Toxicitat in vivo i carcinogenicitat Patologia clínica Test de mutació revers en bacteris (Ames) (OECD 471) Mutació genètica en cèl lules de mamífer in vitro (OECD 476) Assaig de micronuclis in vitro i in vivo (OECD 471 i 487) Assaig Cometa in vitro i in vivo (OECD 489) Estudi de tolerància local aguda i a dosi repetida (OECD 406) Assaig de sensibilització en nòdul limfàtic local (OECD 429) Tests de corrosió i irritació de la pell in vitro (OECD 431 i 435) Assaig de fototoxicitat en cèl lules Balb/C 3T3 (OECD 432) Tests de citotoxicitat in vitro (h-clat, HepG2, etc.) (INVITTOX 17 i 64) Citotoxicitat en hepatòcits primaris de rata i d altres espècies (INVITTOX 20) Assaig de transformació cel lular (CTA) (ENV/JM/MONO(2015)18) Assaig de cribratge en diferents tipus cel lulars de toxicitat aguda (OECD 420, 423, 425, 402 i 404) Toxicitat a dosi repetida (OECD 407, 410, 408, 409, 411 i 452) Avaluació del comportament de palatabilitat de toxicitat combinats amb avaluació de carcinogènesi (OECD 453) Assaig de carcinogènesi a mig termini (OECD 451) Determinacions hematològiques i bioquímiques Determinacions histoquímiques i immunohistoquímiques en teixits d absorció, distribució, metabolisme i excreció (ADME) de farmacocinètica (PK) (linealitat, biodisponibilitat i bioequivalència) Estudi de la relació farmacocinètica/ farmacodinàmica (PK/PD) cinètics de noves formes de dosificació i tolerància local Avaluació toxicocinètica Fertilitat Cribratge sobre reproducció i toxicitat en desenvolupament (OECD 421) Estudi de toxicitat a dosi repetides combinat amb test cribratge sobre reproducció i toxicitat en desenvolupament (OECD 422) Desenvolupament prenatal (OECD 414) Estudi de toxicitat en la reproducció 1a generació (OECD 415) Estudi de toxicitat en la reproducció 2a generació (OECD 416) ADME, PK i PK/PD Toxicitat en la reproducció i el desenvolupament Ecotoxic. aquàtica (OECD 201, 202, 203, 204, ) Ecotoxicologia terrestre (OECD 207, 208, ) Toxicitat bacteriana (OECD 216) Ecotoxicologia Serveis de bioanàlisi i de proteòmica/metabolòmica i Toxicologia mitocondrial Serveis d histopatologia (necròpsia, processat histològic i avaluació histopatològica subcontractada Serveis de desenvolupament preclínic Avaluació dels requisits reglamentaris Disseny complert dels programes de test incloent avaluació del cost i temps Avaluació dels riscos i de la seguretat, així com elaboració d informes d expert Altres serveis UTOX-CERETOX manté col laboració oberta amb altres CROs i grups de recerca per tal d'avaluar els test items en altres espècies no rosegadores, fer bioanàlisis i dur a terme assajos de toxicologia mitocondrial, així com amb consultories tècniques

4 Veterinària Les empreses productores de medicaments, pinsos o additius alimentaris per al sector ramader han de garantir la seguretat dels seus productes en quatre àmbits: efecte sobre les espècies de destí, sobre les persones que els manipulen (entorn laboral), sobre els consumidors dels productes alimentaris derivats i sobre el medi ambient. La toxicitat per a les espècies de destí s avalua preferentment mitjançant assaigs in vivo realitzats en aquestes mateixes espècies, si bé en certs casos poden ser de gran valor també les dades obtingudes en espècies substitutes o mitjançant assaigs in vitro. L àmbit laboral s aborda mitjançant un Anàlisi del Risc que combina les dades disponibles de toxicitat amb l estimació de l exposició en diferents escenaris. La protecció del consumidor ve regulada pels valors màxims de residus i pels temps de carència establerts en la legislació, i per tant es requereixen tècniques de la toxicologia analítica. L impacte previsible sobre el medi ambient s avalua mitjançant els test regulatoris d ecotoxicitat (medi terrestre i medi aquàtic). La UTOX s ofereix a dur a terme tant l estudi complet com qualsevol de les quatre formes d avaluació toxicològica. toxicològics Ecotoxicologia Genotoxicitat i mutagènesi Toxicologia in vitro d avaluació de l impacte ambiental a nivell aquàtic Test d inhibició del creixement d algues verdes i cianobactèries (OECD 201) Inhibició aguda de la mobilitat en Daphnia sp. (OECD 202) Test de reproducció de Daphnia magna (OECD 211) Toxicitat aguda en peixos (OECD 203) Toxicitat aguda en embrions de peixos (OECD 210) Inhibició del creixement d algues d aigua salada (ISO 10253) Toxicitat aguda en copèpodes marins (ISO 14669) Toxicitat aguda en peixos d aigua salada (EPA:OPPTS ) a nivell terrestre Test de creixement de plantes terrestres (OECD 208) Test de transformació de nitrogen (OECD 216) Toxicitat aguda en cucs de terra (OECD 207) Test de reproducció en cucs de terra (OECD 222) Test de mutació revers en bacteris (OECD 471) Mutació genètica en cèl lules de mamífer in vitro (OECD 476) Assaig d aberracions cromosòmiques in vivo i in vitro (OECD 475 i 473) Assaig de micronuclis in vivo i in vitro (OECD 474 i 487) Comet assay in vivo i in vitro (ASTM E A) Tests de corrosió i irritació de la pell in vitro (OECD 431 i 435) Assaig de fototoxicitat en cèl lules Balb/C 3T3 (OECD 432) Tests de citotoxicitat in vitro (INVITTOX 17 i 64) Citotoxicitat en hepatòcits primaris de rata (INVITTOX 20) Tests de screening en diferents tipus cel lulars Toxicitat sistèmica de toxicitat aguda (OECD 420, 423 i 425) Toxicitat per dosi repetida (OECD 407, 408, 409, 410, 411 i 452) preliminars de palatabilitat i de range-finding Tolerància local de sensibilització, irritació i corrosió dèrmica (OECD 402, 404, 406 i 410) Estudi d irritació/corrosió ocular aguda (OECD 405) Assaig de nòdul limfàtic local (OECD 429) Toxicitat en la reproducció i el desenvolupament de screening de toxicitat sistèmica combinats amb toxicitat sobre la reproducció i el desenvolupament (OECD 421 i 422) Desenvolupament prenatal (OECD 414) de toxicitat en la reproducció sobre 1a i 2a generació (OECD 414 i 416) Toxicitat inhalatòria de toxicitat inhalatòria aguda i subcrònica (OECD 403, 412 i 413) de seguretat en espècies de destí Serveis de bioanàlisi Serveis d histopatologia (necròpsia, processat histològic i avaluació histopatològica) Serveis de desenvolupament pre-clínic Avaluació de requisits reglamentaris Disseny complert dels programes de test incloent avaluació de costos i temps Avaluació de riscos i de seguretat Toxicologia in vivo Altres serveis

5 Cosmètica El sector de la cosmètica constitueix un merca ampli de productes que requereixen de l avaluació i d eficàcia i seguretat in vitro. Segons la Normativa 1223/2009, a partir de 2013 es va prohibir l ús d animals d experimentació per avaluar la seguretat dels productes cosmètics així com els seus components. Per a poder realitzar assajos in vitro, l OECD i l ECVAM ja han permès validar un conjunt d assajos que donen resposta a les necessitats dels avaluadors. Amb la finalitat d assegurar la innocuïtat del producte per a l ús humà, el centre ofereix diferents estudis toxicològics per a certificar la seguretat dels cosmètics. Toxicològics Irritació Suport Clínic Methodex Sensibilització Informe Toxicològic Eficàcia Absorció dèrmica Genotoxicitat Seguretat Test de corrosió de la pell (OECD 431) Test de corrosió de la pell mitjançant el mètode barrera de membrana RHE (OECD 435) Test d irritació de la pell (OECD 435) Test d irritació ocular (HET-CAM, ICCVAM) Assaig de fototoxicitat en cèl lules Balb/C 3T3 (OECD 432) Assaig de nòdul limfàtic local (OECD 429) Test de sensibilització en THP-1 (ECVAM) Assaig de citotoxicitat sistèmica: MTT (INVITTOX 17) Neutral red (INVITTOX 64) Assaig d absorció dèrmica Assaig de transformació cel lular: 3T3 (OECD 428) A (CTA) (OECD/ENV/JM/MONO(2016)1) Test d Hemòlisis per a tensioactius (RBC) (INVITTOX 37) Test d'absorció dèrmica (OECD 428) Cèl lules mare embrionàries in vitro (ECVAM) Peroxidació lipídica (antioxidants) Eficàcia en fibroblasts (pro-colàgen, elastina, hialurònic, ATP, glicació) RHPE despigmentació / pigmentació Efecte antipol lució en queratinòcits,... Inflamació en fibroblasts o queratinòcits (12 ILs o PGE) Altres Test d AMES (OECD 471) Mutació genètica en cèl lules de mamífer (OECD 476) Assaig de micronuclis in vitro (MNT) (OECD 487) Comet assay (ASTM E A) Challenge test (EN ISO 11930:2012) Avaluació de requisits reglamentaris Disseny complet de programes de test incloent avaluació del cost i temps Assajos d eficàcia in vitro Serveis de desenvolupament preclínic per a nous ingredients Servei de bioanàlisi de mediadors de la inflamació per ELISA Servei histopatològic (necròpsia, processat histològic i avaluació histopatològica i immunohistoquímica associada) Servei d assessorament de seguretat (informes de seguretat de productes cosmètics) Servei d avaluació de riscos i avaluació de la seguretat No es consideren cosmètics els productes per a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, així com aquells destinats a ser ingerits, inhalats, injectats o implantats en el cos humà, tampoc els destinats a la protecció front a la contaminació o infecció per microorganismes, fongs o paràsits.

6 Productes sanitaris El sector dels productes sanitaris representa un paper essencial en el camp de la sanitat, el qual avarca una àmplia gamma de productes i tecnologies de complexitat i aplicació variades, que a través de la seva diversitat i capacitat d innovació, contribueixen significativament a millorar la qualitat i l eficàcia de l assistència sanitària. El sector productes sanitaris espanyol es col loca en la cinquena posició del mercat Europeu i en l octava a nivell mundial. El paper de la UTOX consisteix en avaluar els possibles efectes toxicològics de nous biomaterials, de productes combinats i de l exposició potencial als components químics dels materials, a través de la seva oferta tecnològica i segons la normativa ISO10993, per garantir la protecció dels éssers humans dels possibles riscos biològics derivats de la utilització dels dispositius mèdics. toxicològics Toxicologia in vivo Toxicitat sistèmica aguda, subaguda, crònica (ISO ) Estudi de toxicitat aguda (OECD 420, 423, 425) Estudi de toxicitat aguda dèrmica (OECD 402) Toxicitat dosis repetida (OECD 407, 410, 408, 409, 411 iy452) Sensibilització (ISO ) Estudi d irritació dèrmica (OECD 404) Estudi d irritació ocular (OECD 405) Reactivitat intercutània (ISO ) Pirogenicitat Efectes de la implantació en diferents teixits (ISO ) Genotoxicitat (ISO ) Test de mutació inversa en bactèries (OECD 471) Mutació genètica en cèl lules de mamífer in vitro (OECD 476) Assaig d aberracions cromosòmiques in vivo e in vitro (OECD 475 y 473) Assaig de micronuclis in vivo e in vitro (OECD 471 y 487) Comet assay in vivo i in vitro (ASTM E A) Tolerància Local (ISO ) Estudi de tolerància local aguda i a dosis repetida (OECD 406) Assaig del nòdul limfàtic local (OECD 429) Genotoxicitat Tolerància local Toxicologia in vitro Carcinogenicitat Corrosió e irritació (ISO ) Test de corrosió e irritació de la pell in vitro (OECD 431y 435) Citotoxicitat (ISO ) Test de citotoxicitat in vitro (INVITTOX 17 y 64) Citotoxicitat en hepatòcits primaris de rata (INVITTOX 20) Fototoxicitat en cèl lules Balb/C 3T3 (OECD 432) Screening test en diferents tipus cel lulars Carcinogenicitat (ISO ) Estudi de toxicitat crònica combinat amb l estudi de carcinogènesis (OECD 453) Assaig de carcinogènesis a mig termini (OECD 451) Assaig de transformació cel lular (CTA) (DRAFT 31 OECD/ENV/JM/MONO(2007)18) Toxicitat en la reproducció (ISO ) Fertilitat Screening sobre la reproducció i la toxicitat en el desenvolupament (OECD 421) Estudi de toxicitat a dosis repetides combinat amb el screening sobre la reproducció i la toxicitat en el desenvolupament (OECD 422) Desenvolupament prenatal (OECD 414) Estudi de toxicitat en la reproducció 1ª generació (OECD 415) Estudi de toxicitat en la reproducció 2ª generació (OECD 416) Hemocompatibilitat (ISO ) Determinacions bioquímiques: hemòlisi Inmunotoxicitat (ISO ) Determinacions histoquímiques Toxicitat en la reproducció i el desenvolupament Metabolisme UTOX manté col laboració oberta amb consultories tècniques

7 Alimentació En les societats modernes els conceptes de Seguretat, Qualitat i Promoció de la Salut han adquirit un interès prioritari en l àmbit de l alimentació i la nutrició. La ciència i la tecnologia, en constant evolució en aquests camps, proposen contínuament novetats que comporten grans reptes i un gran compromís per als responsables de la Salut Pública. El nostre centre, expert en l àmbit toxicològic, dona resposta als diferents reptes esmentats, podent determinar la toxicitat de components/contaminants, l eficàcia i elaborant informes sobre l avaluació del risc, entre d altres. - Legislació - Autoritat reguladora - Sistema de qualitat - Informes d expert i de risc - Servei d assessoria i formació Registre i al legacions - Seguretat - Eficàcia - Registre Novel food Aliments funcionals - Seguretat - Eficàcia - Registre - Cosmetofood - Nanopartícules - Noves tecnologies - Productes biotecnològics Innovació en alimentació Toxicològics Ingredients i additius - Seguretat - Eficàcia - Registre - Fabricació - Processat - Envassat - Conservació - Personal manipulador Seguretat procés industrial Alimentació animal - Seguretat - Eficàcia - Registre Seguretat Alimentària bàsics Metabolisme i Toxicocinètica (ADME) (OECD 417) Toxicitat subcrònica (OECD 407, 408, 409) Genotoxicitat (OECD 471, 473, 475, 476, 487, ASTM E A) Toxicitat crònica i Carcinogenicitat (OECD 451, 452, 453, 31 (DRAFT ), ENV/JM/MONO(2007)18) Toxicitat en la Reproducció i Desenvolupament (OECD 414, 415, 416, 421, 422) Immunotoxicitat Al lergenicitat Neurotoxicitat (OECD 424) in vitro (OECD 431, 432, 435, INVITTOX 17, 20 y 64) Toxicitat aguda (OECD 402, 403, 420, 423, 425, 436) Irritació en pell i ull i sensibilització en pell (OECD 404, 405, 406, 420) Ecotoxicologia (OECD 201, 202, 203, 204, 207, 208, 211, 216, 222, etc) a mida Altres estudis

8 Barcelona, primera Capital Europea de la Innovació Facultat d Informà tica (UB) Escola Tècnica Sup erior d Enginyers de Cam ins (UPC) Facultat d Informà tica (UB) Escola Tècnica Sup erior d Enginyers de Cam ins (UPC) Facultat de Dret (UB) CSIC Facultat de Dret (UB) CSIC Facultat d Econom ia i Empresa (UB) Facultat d Econom ia i Empresa (UB) Ronda dede Dalt Facultat Farmàcia (UB) NAL GO A DIA GUD 10 km TÍ I F MAR QUE SES A LF F Parc Científic de Barcelona Plataforma Tecnològica de Toxicologia Parc Científic de Barcelona Experimental i Ecotoxicologia Tel IER ÓN Edificio Clúster I AMIT AÑ EP S AR JOS RM Edificio Clúster II R Edifici Clúster I MITIE A ENS CTO Torres R+D+I P SA LOR ARA XAC ÑIÓ RE N DIRI JOSE ADO AV. DO Edifici Edificio Hèlix Clúster II Torres R+D+I BAL C. Baldiri Reixac, 10 Ed. Clúster Barcelona RAN I VIL NSA AC BAL RM Gran Via BARCELONA E CTO Pg. de Gràcia Edifici Hèlix Facultat de de Dret (UB) IGAS ART NÇ I EIX DIRI R DO Ronda Litoral BARCELONA ORE LF FL AV. Av. Meridiana Diagonal Ronda Litoral S A RTIG ALI LAO GÇ EN GAR LLOR PAU LLOR Gran Via S UAL ADO Facultat de Belles Arts (UB) UESE PASC Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC) Ronda de Dalt Facultat Pg.de de Gràcia Farmàcia (UB) RANQ I VILA O GALL GAR TÍ I F UAL Escola Tècnica Superior d Arquitectura (UPC) PAU Facultat de Física i Química (UB) PASC NAL IAGO A D Tècnica Superior Escola GUD en Enginyeria Industrial AVIN (UPC) 10 km Av. Meridiana Diagonal MAR AVIN BPL - Certificat de Bones Pràctiques de Laboratori U P NO CAM U P NO CAM

Kill grill / Kitchen Confidential | Lupin III: Stolen Lupin | [ Zobacz cały opis... ]